วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขั้นตอนการสมัคร Gmail

ในอดีตนั้น E-mail ทำหน้าที่ในการรับส่ง E-mail เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า E-mail มีความสำคัญมากกว่านั้น โดยเฉพาะ Gmail ที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนด้วยระบบปฏิบัติการ Android ติดตามขั้นตอนการสมัคร Gmail จากวีดีโอด้านล่างได้เลยครับ